logo

คิดถึงอ้อมกอดธรรมชาติ กาญจนบุรี ปิล๊อก สังขละบุรี 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : U588200900
คิดถึงอ้อมกอดธรรมชาติ กาญจนบุรี ปิล๊อก สังขละบุรี 3 วัน 2 คืน

  • สังขละบุรี l ด่านเจดีย์สามองค์ l วัดวังก์วิเวการาม l ตักบาตรสะพานมอญ l ล่องเรือวัดเมืองเก่า l น้ำตกเกริงกระเวียง l ทองผาภูมิ l เขื่อนวิชราลงกรณ์ l หมู่บ้านอีต่อง l ตำบลปิล็อก l ไทรโยค l ปราสาทเมืองสิงห์
เดินทางช่วง
14 ส.ค. 63 - 27 ก.ย. 63 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 5,555 8,055 แสดง - 30
28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 5,555 8,055 แสดง - 30
11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 5,555 8,055 แสดง - 30
25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 5,555 8,055 แสดง - 30

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

คิดถึงอ้อมกอดธรรมชาติ กาญจนบุรี ปิล๊อก สังขละบุรี 3 วัน 2 คืน
คิดถึงอ้อมกอดธรรมชาติ กาญจนบุรี ปิล๊อก สังขละบุรี 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 5,555
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน