logo

(Cruise Only) 8 วัน 7 คืน ล่องเรือสำราญ Costa Diadema เส้นทาง Northern Europe to Norway

รหัสทัวร์ : U588200882
(Cruise Only) 8 วัน 7 คืน ล่องเรือสำราญ Costa Diadema เส้นทาง Northern Europe to Norway

  เดินทางช่วง
  9 ก.ค. 64 - 3 ก.ย. 64 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
  9 ก.ค. 64 - 16 ก.ค. 64 57,900 57,900 แสดง - 30
  16 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64 57,900 57,900 แสดง - 30
  30 ก.ค. 64 - 6 ส.ค. 64 61,900 61,900 แสดง - 30
  6 ส.ค. 64 - 13 ส.ค. 64 61,900 61,900 แสดง - 30
  27 ส.ค. 64 - 3 ก.ย. 64 57,900 57,900 แสดง - 30

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  (Cruise Only) 8 วัน 7 คืน ล่องเรือสำราญ Costa Diadema เส้นทาง Northern Europe to Norway
  (Cruise Only) 8 วัน 7 คืน ล่องเรือสำราญ Costa Diadema เส้นทาง Northern Europe to Norway
  ราคาเริ่มต้น 57,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน