logo

ZDAD24 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ [เลทส์โก สาวฮอต บานาฮิลส์]

รหัสทัวร์ : U588200472
ZDAD24 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ [เลทส์โก สาวฮอต บานาฮิลส์]

  • สัมผัสเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พร้อมพักบานาฮิลสื 1 คืน สนุกสุดมันส์กับล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกกับเครื่องเล่นที่หลากหลายสวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค พิเศษ !! เมนูซฟู้ดและกุ้งมังกร และบุฟเฟต์นานาชาติบนบานาฮิลส์ แถมฟรี !! หมวกเวียดนาม
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
5 ก.ย. 63 - 23 ต.ค. 63 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 11,999 15,999 แสดง - 25
11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 11,999 15,999 แสดง - 25
12 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 11,999 15,999 แสดง - 25
18 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 11,999 15,999 แสดง - 25
19 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 11,999 15,999 แสดง - 25
25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 11,999 15,999 แสดง - 25
26 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 11,999 15,999 แสดง - 25
2 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 31
3 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 31
11 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 31
16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 31
21 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63 11,999 15,999 แสดง - 31

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZDAD24 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ [เลทส์โก สาวฮอต บานาฮิลส์]
ZDAD24 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ [เลทส์โก สาวฮอต บานาฮิลส์]
ราคาเริ่มต้น 11,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน