logo

ZHAN16 เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน สะพานแก้ว [เลทส์โก ลิขิตรักสะพานแก้ว]

รหัสทัวร์ : U588200459
ZHAN16 เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน สะพานแก้ว [เลทส์โก ลิขิตรักสะพานแก้ว]

  • เช็คอินที่เที่ยวใหม่...สะพานแก้วมังกรเมฆ เมืองซาปา นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาฟานซิปัน พักหรู 5 ดาว M Gallerly Hotel พิเศษ !! เมนูชาบูแซลม่อน และ SEN BUFFET อาหารนานาชาติ
  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
6 ส.ค. 63 - 7 ก.ย. 63 ( 9 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
6 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 14,999 20,899 แสดง - 25
7 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 14,999 20,899 แสดง - 25
13 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 14,999 20,899 แสดง - 25
14 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 14,999 20,899 แสดง - 25
20 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 14,999 20,899 แสดง - 25
21 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 14,999 20,899 แสดง - 25
27 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 14,999 20,899 แสดง - 25
28 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 14,999 20,899 แสดง - 25
4 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 13,999 19,899 แสดง - 25

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZHAN16 เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน สะพานแก้ว [เลทส์โก ลิขิตรักสะพานแก้ว]
ZHAN16 เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน สะพานแก้ว [เลทส์โก ลิขิตรักสะพานแก้ว]
ราคาเริ่มต้น 13,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน