logo

ZHOK02 ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร [เลทส์โก ยากูซ่าพิงค์มอส]

รหัสทัวร์ : U588194809
ZHOK02 ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร [เลทส์โก ยากูซ่าพิงค์มอส]

  • ชมความสวยงามของทุ่งดอกทิวลิปและทุ่งดอกพิงค์มอส ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ อิ่มอร่อยเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกับย่านช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
2 พ.ค. 63 - 4 มิ.ย. 63 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
2 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63 29,999 39,999 แสดง - 35
9 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63 28,999 38,999 แสดง - 35
16 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63 28,999 38,999 แสดง - 35
30 พ.ค. 63 - 4 มิ.ย. 63 28,999 38,999 แสดง - 35
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZHOK02 ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร [เลทส์โก ยากูซ่าพิงค์มอส]
ZHOK02 ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร [เลทส์โก ยากูซ่าพิงค์มอส]
ราคาเริ่มต้น 28,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน