logo

ZNGO13 ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ทาเทยาม่า [เลทส์โก ซูโม่เจแปนแอลป์]

รหัสทัวร์ : U588194718
ZNGO13 ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ทาเทยาม่า [เลทส์โก ซูโม่เจแปนแอลป์]

  • อลังการงานว้าวก็มา!! เช็คอิน เส้นทางสายโรแมนติค กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ ตะลุยสวนดอกใม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
19 เม.ย. 63 - 2 ก.ค. 63 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
19 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 29,999 37,999 แสดง - 35
10 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63 25,999 33,999 แสดง - 35
17 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63 25,999 33,999 แสดง - 35
24 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63 25,999 33,999 แสดง - 35
31 พ.ค. 63 - 4 มิ.ย. 63 27,999 35,999 แสดง - 35
7 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63 25,999 33,999 แสดง - 35
14 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63 25,999 33,999 แสดง - 35
28 มิ.ย. 63 - 2 ก.ค. 63 25,999 33,999 แสดง - 35

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZNGO13 ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ทาเทยาม่า [เลทส์โก ซูโม่เจแปนแอลป์]
ZNGO13 ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ทาเทยาม่า [เลทส์โก ซูโม่เจแปนแอลป์]
ราคาเริ่มต้น 25,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน