logo

PVN13-VJ เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ : U588194372
PVN13-VJ เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 4วัน3คืน

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
9 ส.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63 ( 31 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 34
14 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 34
21 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 34
28 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 34
4 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 11,999 16,499 แสดง - 34
11 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 11,999 16,499 แสดง - 34
18 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 11,999 16,499 แสดง - 34
25 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 11,999 16,499 แสดง - 34
1 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 34
2 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 34
3 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63 12,999 17,499 แสดง - 34
8 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 12,999 17,499 แสดง - 34
9 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 12,999 17,499 แสดง - 34
10 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 14,900 19,400 แสดง - 34
15 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 12,999 17,499 แสดง - 34
16 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 12,999 17,499 แสดง - 34
17 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63 12,999 17,499 แสดง - 34
20 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 34
21 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63 12,999 17,499 แสดง - 34
12 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 34
26 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 12,999 17,499 แสดง - 34
3 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 34
4 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 34
5 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 34
7 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 34
10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 34
17 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 14,900 19,400 แสดง - 34
24 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 14,900 19,400 แสดง - 34
25 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 14,900 19,400 แสดง - 34
26 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 63 15,900 20,400 แสดง - 34
27 ธ.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63 15,900 20,400 แสดง - 34

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

PVN13-VJ เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 4วัน3คืน
PVN13-VJ เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 4วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น 11,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน