logo

PVN12-VJ เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา 4วัน (พักซาปา 2คืน)

รหัสทัวร์ : U588194371
PVN12-VJ เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา 4วัน (พักซาปา 2คืน)

  • เมืองซาปา , ฟานซิปัน , กรุงฮานอย , จัตุรัสบาดิงห์ , วัดเจดีย์เสาเดียว , วดัหงอกเชิน
  • สะพานแก้วโหร่งมัย , หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต , ไร่นาขั้นบันไดของชาวเขา , ตลาดLove Market , ทะเลสาบคืนดาบ , ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ,
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
12 พ.ย. 63 - 30 ธ.ค. 63 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
12 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 13,900 18,400 แสดง - 34
26 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 12,999 17,499 แสดง - 34
3 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 34
4 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 34
5 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 34
7 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 34
10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 34
17 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 14,900 19,400 แสดง - 34
24 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 14,900 19,400 แสดง - 34
25 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 14,900 19,400 แสดง - 34
26 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 63 14,900 19,400 แสดง - 34
27 ธ.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63 14,900 19,400 แสดง - 34

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

PVN12-VJ เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา 4วัน (พักซาปา 2คืน)
PVN12-VJ เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา 4วัน (พักซาปา 2คืน)
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน