logo

ZNRT04 ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ คาวาโกเอะ [เลทส์โก นินจาซากุระ ฟลูบูม]

รหัสทัวร์ : U588194265
ZNRT04 ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ คาวาโกเอะ [เลทส์โก นินจาซากุระ ฟลูบูม]

  • เช็คอินอุโมงค์ซากุระ และ ดอกนาโนะฮานะ @ไซตามะ ชมความงามสวนดอกไม้ฮิตาชิที่มีให้ชมตลอดทั้งปี ชมมนต์เสน่ห์เมืองคาวาโกเอะ ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
22 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
22 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 26,999 34,999 แสดง - 35
24 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 28,999 36,999 แสดง - 35
25 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 28,999 36,999 แสดง - 35
Sold Out
26 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 28,999 36,999 แสดง - 35
27 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 28,999 36,999 แสดง - 35

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZNRT04 ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ คาวาโกเอะ [เลทส์โก นินจาซากุระ ฟลูบูม]
ZNRT04 ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ คาวาโกเอะ [เลทส์โก นินจาซากุระ ฟลูบูม]
ราคาเริ่มต้น 26,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน