logo

ZNRT02 ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ [เลทส์โก นินจาซากุระ สตรอง]

รหัสทัวร์ : U588194263
ZNRT02 ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ [เลทส์โก นินจาซากุระ สตรอง]

  • ซากุระต้องญี่ปุ่นเท่านั้น ไม่พลาดชมความว้าวของซากุระ @สวนโชวะคิแนนและอุเอโนะ เยือนวัดดังที่อาซากุสะ ชมภูเขาไฟฟูจิไฮไลท์ที่ญี่ปุ่น ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
20 มี.ค. 63 - 5 เม.ย. 63 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 25,999 33,999 แสดง - 35
21 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 27,999 35,999 แสดง - 35
23 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 27,999 35,999 แสดง - 35
24 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 28,999 36,999 แสดง - 35
25 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 28,999 36,999 แสดง - 35
26 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 28,999 36,999 แสดง - 35
27 มี.ค. 63 - 1 เม.ย. 63 28,999 36,999 แสดง - 35
28 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63 27,999 35,999 แสดง - 35
29 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63 27,999 35,999 แสดง - 36
30 มี.ค. 63 - 4 เม.ย. 63 27,999 35,999 แสดง - 35
31 มี.ค. 63 - 5 เม.ย. 63 28,999 36,999 แสดง - 35

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZNRT02 ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ [เลทส์โก นินจาซากุระ สตรอง]
ZNRT02 ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ [เลทส์โก นินจาซากุระ สตรอง]
ราคาเริ่มต้น 25,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน