logo

ทัวร์ยุโรป ZFRA02 ยุโรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส [เลสโก หลงรักสี่ดินแดน]

รหัสทัวร์ : U588194173
ทัวร์ยุโรป ZFRA02 ยุโรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส [เลสโก หลงรักสี่ดินแดน]

  • ชมเมืองมรดกโลกเก่าแก่สีลูกกวาด "เมืองบรูจจ์" และหมู่บ้านไร้ถนน ที่ "หมู่บ้านกีธูร์น" ชมจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในทวีปยุโรป ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก "จัตุรัสกรองด์ ปลาซ"
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
10 มี.ค. 63 - 24 มิ.ย. 63 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
10 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 49,999 62,998 แสดง - 15
Sold Out
2 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63 52,999 65,998 แสดง - 31
16 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63 52,999 65,998 แสดง - 31

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ยุโรป ZFRA02 ยุโรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส [เลสโก หลงรักสี่ดินแดน]
ทัวร์ยุโรป ZFRA02 ยุโรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส [เลสโก หลงรักสี่ดินแดน]
ราคาเริ่มต้น 49,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน