logo

ทัวร์ยุโรป ZMXP13 ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [เลสโก รักนี้ที่ทิตลิส]

รหัสทัวร์ : U588194163
ทัวร์ยุโรป ZMXP13 ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [เลสโก รักนี้ที่ทิตลิส]

  • พิชิตยอดเขาทิตลิส พร้อมชมวิว 360 องศา โดยกระเช้าลอยฟ้าโรแตร์ สัมผัสบรรยากาศแนวหน้าผาสูงกว่า 10,000 ฟุต บนสะพานแขวน "ทิตลิส คลิฟ วอร์ค"
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
29 เม.ย. 63 - 4 มิ.ย. 63 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
29 เม.ย. 63 - 6 พ.ค. 63 55,999 68,998 แสดง - 25
3 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 55,999 68,998 แสดง - 25
28 พ.ค. 63 - 4 มิ.ย. 63 55,999 68,998 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ยุโรป ZMXP13 ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [เลสโก รักนี้ที่ทิตลิส]
ทัวร์ยุโรป ZMXP13 ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [เลสโก รักนี้ที่ทิตลิส]
ราคาเริ่มต้น 55,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน