logo

ZHAN13 เวียดนามเหนือ ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน [เลสโก สายลมรัก]

รหัสทัวร์ : U588194087
ZHAN13 เวียดนามเหนือ ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน [เลสโก สายลมรัก]

  • สัมผัสบรรยากาศความโรแมนติกและความหนาวเย็นผ่านสายหมอก "เมืองซาปา" นั่งกระเช้าไฟฟ้าพร้อมชมวิวสู่ยอดเขาฟานซิปัน ล่องเรือฮาลองบก "นิงห์บิงห์" พิเศษ !! เมนูชาบูแซลม่อน รวมค่ากระเช้าไฟฟ้าแล้ว
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
28 มี.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
28 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 11,999 14,499 แสดง - 25
4 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 12,999 15,499 แสดง - 25
14 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 14,999 17,499 แสดง - 25
18 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 11,999 14,499 แสดง - 25
25 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 11,999 14,499 แสดง - 25
9 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 11,999 14,499 แสดง - 25
16 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 11,999 14,499 แสดง - 25
30 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 11,999 14,499 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZHAN13 เวียดนามเหนือ ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน [เลสโก สายลมรัก]
ZHAN13 เวียดนามเหนือ ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน [เลสโก สายลมรัก]
ราคาเริ่มต้น 11,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน