logo

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลส์ [เลสโก มหาสนุก] - พักบานาฮลิส์ 1 คืน

รหัสทัวร์ : U588194086
เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลส์ [เลสโก มหาสนุก] - พักบานาฮลิส์ 1 คืน

  • เที่ยวเวียดนามสุดคุ้ม 3 เมืองไฮไลท์ พักโรงแรมหรูบนเขาบานาฮิลส์ 1 คืน ชมสะพานมือลอยฟ้า สวนสนุก และสวนดอกไม้ ชมมรกดโลกเมืองโบราณฮอยอัน สนุกสุดมัวนส์กับกิจกรรมล่องเรือล่องเรือกระด้ง พิเศษเมนูกุ้งมังกร/ซีฟู๊ด/บุฟเฟ่ต์บานาฮิลส์ แถมฟรีซิมอินเตอร์เน็ต !!!
เดินทางช่วง
1 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 30
Sold Out
4 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 8,999 13,499 แสดง - 25
Sold Out
8 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 29
Sold Out
9 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 29
Sold Out
10 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 6,999 11,499 แสดง - 23
11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 29
Sold Out
18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 30
22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 30
Sold Out
23 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 30
24 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 30
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลส์ [เลสโก มหาสนุก] - พักบานาฮลิส์ 1 คืน
เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลส์ [เลสโก มหาสนุก] - พักบานาฮลิส์ 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 6,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน