logo

ZDAD11 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลส์ [เลสโก สาวน้อยหรรษา] - พักบานาฮิลส์ 1 คืน

รหัสทัวร์ : U588194084
ZDAD11 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลส์ [เลสโก สาวน้อยหรรษา] - พักบานาฮิลส์ 1 คืน

  • บินลัดฟ้า พาฟินเวียดนามกลาง เที่ยวคุ้ม 3 เมือง เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานมือลอยฟ้า พักบนเขาบานาฮิลส์ 1 คืน สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านฝรั่งเศส สวยดอกไม้ สนุกสุดมันส์กิจกรรมล่องเรือกระด้ง สวนสนุกฟนตาซีพาร์ค ชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน นั่งรถ 3 ล้อซิโคล่ พิเศษเมนูกุ้งมังกร เมนูซีฟู๊ด และบุฟเฟ่ต์บานาฮิลส์
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
1 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63 8,999 13,499 แสดง - 15
Sold Out
6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 10,999 15,499 แสดง - 15
Sold Out
8 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 12,999 17,499 แสดง - 14
Sold Out
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 13,999 18,499 แสดง - 25
Sold Out
21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 13,999 18,499 แสดง - 31
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZDAD11 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลส์ [เลสโก สาวน้อยหรรษา] - พักบานาฮิลส์ 1 คืน
ZDAD11 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลส์ [เลสโก สาวน้อยหรรษา] - พักบานาฮิลส์ 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 8,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน