logo

ทัวร์ญี่ปุ่น ZNRT29 ญี่ปุ่น นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียว สโนว์ไฮคลาส] 5D3N

รหัสทัวร์ : U588192057
ทัวร์ญี่ปุ่น ZNRT29 ญี่ปุ่น นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียว สโนว์ไฮคลาส] 5D3N

  • ชมแสงสีของงานประดับไฟ หรือ Illuminations
  • นำท่านชอปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้า ห้างจัสโก้อิออน
  • บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 35,999 43,999 แสดง - 35
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 35,999 43,999 แสดง - 35
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 36,999 44,999 แสดง - 35
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 36,999 44,999 แสดง - 35

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น ZNRT29 ญี่ปุ่น นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียว สโนว์ไฮคลาส] 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น ZNRT29 ญี่ปุ่น นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียว สโนว์ไฮคลาส] 5D3N
ราคาเริ่มต้น 35,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน