logo
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน 45 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน ZTPE41 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ]

ทัวร์โค๊ด U588194064
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดเหวินหวุ่ , วัดพระถังซัมจั๋ง , เมืองไทจง , หมู่บ้านสายรุ้ง , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , เมืองผิงชี , ซีเหมินติง
ร้านชา , ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว , ปล่อยโคมขงหมิง , ร้านคอสเมติก , ตลาดปลาไทเป , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน , ศูนย์สร้อยสุขภาพ
ปลาประธานาธิบดี , บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน , ซฟีู้ด
4 ดาว
เดินทางช่วง
16 ก.ค. - 20 ก.ค. 63
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,878 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์.....TAIPEI

ทัวร์โค๊ด U588193730
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซำจั๋ง , วัดกวนอู , อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค , ตึกไทเป 101 , อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ๋ว , ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
ไถจงไนท์มาเก็ต , ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium , ตลาดปลาไทเป
หม้อไฟไต้หวัน , อาหารทะเลซีฟู๊ดสไตล์จีน
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน

ทัวร์โค๊ด U588193731
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดเหวินหวู่ , อุทยานอาลีซาน , อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ตึกไทเป 101 , เมืองเจียอี้ ,
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต , ชิมชาอู่หลง , ร้านนขนมพายสับปะรด , ซีเหมินติง
อาหารทะเลซีฟู๊ดสไตล์จีน , สเต๊ก , บุปเฟ่ต์สลัดบาร์ ,
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,900 บ.

ZTPE37 ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.3]

ทัวร์โค๊ด U588200357
เที่ยวไต้หวันคุ้มเวอร์ บินหรู พักโรงแรม 4 ดาว ปล่อยโคมขงหมิง ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม

ทัวร์โค๊ด U588193732
หมู่บ้านสายรุ้ง , วัดเหวินหวู่ , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , อุทยานอาลีซาน , อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , ตึกไทเป 101 , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , วัดหลงซาน
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต , ตลาดปลาไทเป
บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่า
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 16,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์....TAIWAN เที่ยว 2 อุทยานอาลีซาน+เย๋หลิ่ว บินการบินไทย

ทัวร์โค๊ด U588193773
หมู่บ้านสายรุ้ง , อุทยานอาลีซาน , วัดเหวินหวู่ , ทะเลสาบสุริยันจันทรา , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , ตึกไทเป 101
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต , อี๋จงไนท์มาเก็ต
บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่า
เดินทางช่วง
9 ส.ค. - 12 ส.ค. 63
 Thai Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 21,900 บ.