logo
ซ่อน

ทัวร์เนปาล 2 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ทัวร์โค๊ด U588200358
กาฐมาณฑุ | โภครา | ล่องเรือทะเลสาบเฟวา | สถูปสวยมภูนาถ | วัดกุมารี
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 32,900 บ.