logo

เกี่ยวกับเรา

U588 TRAVEL CO.,LTD

  • บริการอย่างครบวงจรในด้านการท่องเที่ยว
  • บริการรับจัดทัวร์นำเที่ยวทั่วโลกตามความต้องการของลูกค้า
  • จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
  • ศูนย์รวมแพ็คเกจทัวร์ดีๆทั่วโลก อาทิ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เซียงไฮ้  ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์มาเก๊า
    ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ยุโรป ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์อังกฤษ
  • บริการวีซ่าเซอร์วิสทุกประเทศ อาทิ วีซ่าจีน วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่าออสเตรเลีย
    วีซ่าเชงเก้น

บริการของ U588 TRAVEL Co.,LTD.

about

ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน

ทุกสายการบินทั่วโลก

about

รับจัดทัวร์แบบหมู่คณะ ดูงาน

สัมนา ทั้งในและต่างประเทศ

about

จำหน่ายแพคเกจทัวร์

(ตั๋วเครื่องบิน + โรงแรม + รถรับส่ง)

about

บริการรถตู้ V.I.P.

(Hyundai-H1, Toyota-Vellfire)

พร้อมคนขับรถ

about

บริการยื่นวีซ่าทั่วโลก

ข้อมูลบริษัท

about

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/08622
จากสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ใบอนุญาตสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)
เลขที่อนุญาติ HO 35-3 08103

ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ 0105551045161 ออกโดยกระทรวงพาณิชย์

บริษัท U588 TRAVEL Co.,LTD

ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0105551045161
ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
เลขที่ 0105551045161 ออกโดยกรมสรรพากร